Klapka zpětná bezpřírubová - L 01 107-440 PN 40


Použití
Samočinný orgán zamezující zpětnému proudění pracovního média. Je určen pro vodu, vodní páru, plyny a jiné neagresivní kapaliny pro pracovní tlaky a teploty:

Technický popis
Otočně zavěšený talíř v tělese zajišťuje funkci klapky. Při úplném uzavření dosedá na těsnící plochu tělesa tvořenou pryžovým kroužkem.

Připojení
Stavební délky a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.
Klapka se vkládá mezi příruby potrubí.

Materiál
Těleso uhlíková ocel 11 416.1 
s povrchovou úpravou
Talíř mosaz s povrchovou úpravou 
Závěs korozivzdorná ocel (tř. 17)
Těsnící kroužek pryž (NBR)

Zkoušení
Zpětná klapka je zkoušena podle ČSN 13 3060, část 2, DIN 3230-3.

Montáž
Klapku je možné montovat do potrubí v libovolné poloze. Při montáži do svislého a šikmého potrubí musí být proudění pracovní látky zdola.

Ovládání
Samočinné tlakem pracovního média na talíř, který uzavřením zabraňuje zpětnému proudění.


Back   
Sig-Mat Albrecht