Klapka zpětná - L 10 117-610 PN 10Varianty provedení 
L 10 - základní
L 11 - s pákou a závažím
L 16 - s obtokem
L 17 - s pákou a závažím a obtokem
Použití
Samočinný orgán zamezující zpětnému proudění pracovního média. Je určen pro vodu, vodní páru a jiné neagresivní provozní tekutiny pro pracovní tlaky a teploty:

Zpětná klapka není armaturou uzavírací. Vyžaduje-li se těsnost, je nutno do potrubí zařadit i armaturu uzavírací.

Technický popis
Zpětná klapka má přímý, nezúžený průtok. Na těsnící plochu dosedá talíř, který je uložen na rameni, otáčejícím se na čepu. Do DN 400 je víko klapky šikmé, u DN 500 a 600 je rovné.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a 13 1061. Stavební délky dle DIN 3202 / F6. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso,víko, talíř klapky šedá litina
Čepy klapky korozivzdorná ocel (tř. 17)
Těsnící plochy mosaz

Zkoušení
Zpětná klapka je zkoušena podle ČSN 13 3060, 
část 2.

Montáž
Klapku lze montovat do vodorovného i svislého potrubí se stoupajícím směrem proudění média. Směrem proudění musí souhlasit se šipkou na tělese.

Ovládání
Samočinné, tlakem pracovního média na talíř, který uzavřením zabraňuje zpětnému proudění.


Back   
Sig-Mat Albrecht