Klapka zpětná - L 10 117-616 PN 16Montáž
Klapku lze montovat do vodorovného nebo i svislého potrubí
se stoupajícím směrem proudění média. Směr proudění musí 
souhlasit se šipkou na tělese.

Ovládání
Samočinné, tlakem pracovního média na talíř, který uzavřením
zabraňuje zpětnému proudění.

Varianty provedení 
L 10 - základní
L 11 - s pákou a závažím
L 16 - s obtokem
L 17 - s pákou a závažím a obtokem

Použití
Samočinný orgán zamezující zpětnému proudění pracovního média. Je určen pro vodu, vodní páru a jiné neagresivní kapaliny pro pracovní tlaky a teploty:

Zpětná klapka není armaturou uzavírací. Vyžaduje-li se těsnost, je nutno do potrubí zařadit i armaturu uzavírací.

Technický popis
Zpětná klapka má přímý průtok. Na těsnící plochu dosedá talíř, který je uložen v rameni otáčejícím se na čepu.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a 13 1061. Stavební délky dle ČSN EN 558 
(řada 1) a dle DIN 3202/F6 (řada 2). Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso,víko šedá litina (42 2420)
Čepy klapky korozivzdorná ocel (13 Cr)
Talíř klapky temperovaná litina (42 2533)
Těsnící plocha- tělesa mosaz
- talíře mosaz (do 200°C)
pryž (do 120°C)

Zkoušení
Zpětná klapka je zkoušena podle ČSN 13 3060, část 2.


Back   
Sig-Mat Albrecht