Klapka zpětná - L 10 117-016 PN 16Montáž
Klapku lze montovat do vodorovného nebo i svislého potrubí
se stoupajícím směrem proudění média. Směr proudění musí 
souhlasit se šipkou na tělese.

Ovládání
Samočinné, tlakem pracovního média na talíř, který uzavřením
zabraňuje zpětnému proudění.

Varianty provedení 
L 10 - základní
L 11 - s pákou
L 16 - s obtokem
L 17 - s pákou a závažím a obtokem

Použití
Samočinný orgán zamezující zpětnému proudění pracovního média. Klapky v provedení -016 jsou určeny pro agresivní kapaliny, páry a plyny s ohledem na druh, teplotu a koncentraci. Maximální provozní tlaky při teplotě média:

Zpětná klapka není armaturou uzavírací. Vyžaduje-li se těsnost, je nutno do potrubí zařadit i armaturu uzavírací.

Technický popis
Zpětná klapka má přímý průchod. Talíř klapky je spojen s ramenem a otočně uložen na čepech. Těsnící plochy jsou navařeny. Při nežádoucím zpětném proudění je talíř klapky přitlačován na těsnící plochu.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a 13 1061. Stavební délky dle ČSN EN 558. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso,víko, talíř klapky
korozivzdorná ocel (42 2942.4)
Čepy klapky korozivzdorná ocel (tř. 17)
Těsnící plochy základní materiál


Zkoušení
Zpětná klapka je zkoušena podle ČSN 13 3060, část 2.


Back   
Sig-Mat Albrecht