Klapka zpětná - L 10 117-516(216) PN 16


Montáž
Klapku lze montovat do vodorovného nebo i svislého potrubí
se stoupajícím směrem proudění média. Směr proudění musí 
souhlasit se šipkou na tělese.

Ovládání
Samočinné, tlakem pracovního média na talíř, který uzavřením
zabraňuje zpětnému proudění.

Varianty provedení 
L 10 - základní
L 11 - s pákou
L 16 - s obtokem
L 17 - s pákou a závažím a obtokem

Použití
Samočinný orgán zamezující zpětnému proudění pracovního média. Klapky jsou určeny pro vodu, vodní páru a jiné neagresivní kapaliny a plyny. Maximální provozní tlaky při teplotě média:

Zpětná klapka není armaturou uzavírací. Vyžaduje-li se těsnost, je nutno do potrubí zařadit i armaturu uzavírací.

Technický popis
Zpětná klapka má přímý průchod. Talíř klapky je spojen s ramenem a otočně uložen na čepech. Těsnící plochy jsou navařeny. Při nežádoucím zpětném proudění je talíř klapky přitlačován na těsnící plochu.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a 13 1061. Stavební délky dle ČSN EN 558 (řada 1) dle DIN 3202/F6 (řada 2). Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso,víko, talíř klapky
          do 400°C                           do 550°C
          uhlíková ocel (42 2643)       leg. ocel (42 2744.5)
Čepy klapky korozivzdorná ocel (tř. 17)
Těsnící plochy návar (13Cr)

Zkoušení
Zpětná klapka je zkoušena podle ČSN 13 3060, část 2.Back   
Sig-Mat Albrecht