Klapka zpětná - L 10 117-525(225) PN 25Montáž
Klapku lze montovat do vodorovného i svislého potrubí se stoupajícím směrem proudění média. Směrem proudění musí souhlasit se šipkou na tělese.

Ovládání
Samočinné, tlakem pracovního média na talíř, který uzavřením zabraňuje zpětnému proudění.

Varianty provedení 
L 10 - základní
L 11 - s pákou a závažím
L 16 - s obtokem
L 17 - s pákou a závažím a obtokem

Použití
Samočinný orgán zamezující zpětnému proudění pracovního média. Je určen pro vodu, vodní páru, plyny a jiné neagresivní provozní tekutiny.
Pro pracovní tlaky a teploty:

Zpětná klapka není armaturou uzavírací. Vyžaduje-li se těsnost, je nutno do potrubí zařadit i armaturu uzavírací.

Technický popis
Zpětná klapka má přímý průchod. Talíř klapky je spojen s ramenem a otočně uložen na čepech. Těsnící plochy jsou navařeny. Při nežádoucím zpětném proudění je talíř klapky přitlačován na těsnící plochu.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a 13 1061. Stavební délky dle ČSN EN 558. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso,víko, talíř klapky
                     -525                                 -225
     uhlíková ocel (42 2643)              leg. ocel (42 2744.5)
Čepy klapky korozivzdorná ocel (tř. 17)
Těsnící plochy návar (13Cr)

Zkoušení
Zpětná klapka je zkoušena podle ČSN 13 3060, část 2.Back   
Sig-Mat Albrecht