Klapka zpětná - L 10.1 117-510(210) PN 10Montáž
Klapku lze montovat do vodorovného nebo i svislého potrubí
se stoupajícím směrem proudění média. Směr proudění musí 
souhlasit se šipkou na tělese.

Ovládání
Samočinné, tlakem pracovního média na talíř, který uzavřením
zabraňuje zpětnému proudění.

Příslušenství
Zpětné klapky mohou být dovybaveny obtokovou armaturou,
odvzdušňovací a čistící zátkou.

Použití
Samočinný orgán zamezující zpětnému proudění pracovního média. Je určen pro vodu, vodní páru, plyny a jiné neagresivní provozní tekutiny.
Pro pracovní tlaky a teploty:

Zpětná klapka není armaturou uzavírací. Vyžaduje-li se těsnost, je nutno do potrubí zařadit i armaturu uzavírací.

Technický popis
Zpětná klapka má přímý nezúžený průchod. Talíř klapky je spojen s ramenem a otočně uložen na čepech. Těsnící plochy talíře a sedla jsou navařeny. Při nežádoucím zpětném proudění je talíř klapky přitlačován na těsnící plochu.

Připojení
Přírubový spoj s r ozměry dle ČSN 13 1060 a 13 1061. Rozměry přivařovacích konců dle ČSN 13 1075. 
Stavební délky dle ČSN EN 558. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso,víko, talíř klapky
-510: uhlíková ocel (42 2643) 
-210: legovaná ocel (42 2744.5)
Čepy klapky korozivzdorná ocel (tř. 17)
Těsnící plochy návar (13Cr)

Zkoušení
Zpětná klapka je zkoušena podle ČSN 13 3060, část 2.


Back   
Sig-Mat Albrecht