Klapka zpětná - L 10.1 117-5100(2100) PN 100


Použití
Samočinný orgán zamezující zpětnému proudění pracovního média. Je určen pro vodu, vodní páru, plyny a jiné neagresivní provozní tekutiny.
Pro pracovní tlaky a teploty:

Zpětná klapka není armaturou uzavírací. Vyžaduje-li se těsnost, je nutno do potrubí zařadit i armaturu uzavírací.

Technický popis
Zpětná klapka má přímý nezúžený průchod. Talíř klapky je spojen s ramenem a otočně uložen na čepech. Těsnící plochy talíře a sedla jsou navařeny. Při nežádoucím zpětném proudění je talíř klapky přitlačován na těsnící plochu.

Připojení
Přírubový spoj s r ozměry dle ČSN 13 1060 a 13 1061. Rozměry přivařovacích konců dle ČSN 13 1075. 
Stavební délky dle ČSN EN 558. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso,víko, talíř klapky
-5100: uhlíková ocel (42 2643) 
-2100: legovaná ocel (42 2744.5)
Čepy klapky korozivzdorná ocel (tř. 17)
Těsnící plochy návar (13Cr)

Zkoušení
Zpětná klapka je zkoušena podle ČSN 13 3060, část 2.


Back   
Sig-Mat