Klapka zpětná - L 10 127-3(4)160..400 PN 160,250,320,400Zkoušení
Klapka je zkoušena podle ČSN 13 3060, část 2., DIN 3230-3.

Montáž
Klapku lze montovat jen do vodorovného potrubí s víkem nahoře. Směr proudění musí souhlasit se směrem šipky na tělese.

Ovládání
Samočinné, tlakem pracovního média na talíř, který uzavřením zabraňuje zpětnému proudění média.
Použití
Samočinný orgán zamezující zpětnému proudění pracovního média. Je určen pro vodu, vodní páru, plyny a jiné neagresivní kapaliny pro pracovní tlaky a teploty:

Zpětná klapka není armaturou uzavírací. Vyžaduje-li se těsnost, je nutno do potrubí zařadit i armaturu uzavírací.

Technický popis
Těleso je zápustkový nebo volný výkovek. Sedlo v tělese je nalisováno a zavařeno těsnícím svarem, těsnící plocha sedla a talíře je navařena tvrdou návarovou slitinou. Talíř klapky je uchycen k rameni, které se otáčí na čepu.

Připojení
Stavební délky podle ČSN 13 3052.
Úprava konců pro přivaření podle ČSN 13 1075 (ČSN 13 1070).
Klapku lze dodat i v provedení přírubovém.

Materiál
do 400oC do 550oC
Těleso, víko, talíř klapky 11 416 15 128
Sedla návar stellit 6
Čep klapky korozivzdorná ocel (tř. 17)
Těsnění ucpávky expandovaný grafit


Back   
Sig-Mat Albrecht