Klapka zpětná bezpřírubová - L 10 177-616 PN 16


Použití
Samočinný orgán zamezující zpětnému proudění pracovního média. Je vhodný především pro pitnou a užitkovou vodu, popř. i jiné neagresivní kapaliny pro pracovní tlaky a teploty:

Zpětná klapka není armaturou uzavírací. Vyžaduje-li se těsnost, je nutno do potrubí zařadit i armaturu uzavírací.

Technický popis
Zpětná klapka je bezpřírubová. Protékající tekutina otevírá ohebnou klapku. Směr proudění pracovní látky působí na klapku tak, aby ji odtlačoval. Při zpětném rázu je ohebná klapka přitlačována na těsnící plochu v sedle tělesa. 

Připojení
Stavební délky podle DIN 3202-3, K3.
Připojovací rozměry jsou přizpůsobeny pro stažení mezi potrubní příruby PN 6, 10, 16, podle ČSN 13 1060 (DIN 2501) pomocí spojovacích elementů a těsnění.

Materiál
Těleso, víko šedá litina 42 2420, (CG-20)
Uzavírací segment pryž, pogumovaná ocel
Těsnění bezazbest

Zkoušení
Zpětná klapka je zkoušena podle ČSN 13 3060, část 2, DIN 3230-3.

Montáž
Zpětná klapka se montuje do libovolné polohy s podmínkou, že směr proudění média musí souhlasit se směrem šipky na tělese klapky. Do vodorovného potrubí se montuje s vnitřní příčkou ve svislé poloze.

Ovládání
Samočinné, tlakem pracovního média na talíř, který uzavřením zabraňuje zpětnému proudění.


Back   
Sig-Mat Albrecht