Klapka koncová hrdlová - L 55 067-601 PN 1Použití
Samočinná koncová armatura chránící potrubí proti vnikání různých nečistot, živočichů nebo před zaplavením potrubí při stoupnutí hladiny u vyústění, pro pracovní tlaky a teploty:

Zpětná klapka není armaturou uzavírací. Vyžaduje-li se těsnost, je nutno do potrubí zařadit i armaturu uzavírací.

Technický popis
Koncová klapka je odlitek se šikmou těsnící plochou. Talíř klapky je zavěšen na tělese tak, že vlastní vahou je udržován v uzavřené poloze. Klapka se otevře samočinně tlakem odpadní vody.

Připojení
Připojení je hrdlové dle ČSN 13 2110. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, talíř klapky
šedá litina (42 2420)
Čep klapky uhlíková ocel (tř. 11)

Zkoušení
Zpětná klapka je zkoušena podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Koncovou klapku je nutno montovat jen do vodorovného nebo mírně skloněného potrubí s čepem nahoře.

Ovládání
Samočinné, tlakem média na talíř.


Back   
Sig-Mat Albrecht