Klapka zpětná pogumovaná - L 60 117-910 PN 10Použití
Samočinný orgán zamezující zpětnému proudění pracovního média. Je vhodný pro odpadní vody, kyseliny, louhy a jiné agresivní kapaliny s ohledem na jejich druh, teplotu a koncentraci, pro pracovní tlaky a teploty:

Zpětná klapka není armaturou uzavírací. Vyžaduje-li se těsnost, je nutno do potrubí zařadit i armaturu uzavírací.

Technický popis
Zpětná klapka má přímý nezúžený průtok. Uzavírací segment je pomocí šroubů stažen mezi tělesem a víkem klapky. Všechny plochy průtoku i vnějších těsnících lišt jsou pogumovány.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a 13 1061. Stavební délky dle ČSN EN 558.

Materiál
Těleso, víko šedá litina (42 2420)
Talíř klapky pryž s šedolitinovým jádrem
Plochy přicházející do styku s médiem jsou pogumovány tvrdou pryží (PK + SBR).

Zkoušení
Zpětná klapka je zkoušena podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Klapku lze montovat do vodorovného i svislého potrubí se stoupajícím směrem proudění média. Směr proudění musí souhlasit se šipkou na tělese.

Ovládání
Samočinné, tlakem média.


Back   
Sig-Mat Albrecht