Klapka uzavírací přírubová - L 32.N 112(3) - 425 PN 25Montáž
Uzavírací klapky se montují do vodorovného, svislého i šikmého potrubí tak, aby šipka na tělese souhlasila se směrem proudění média a osa otáčení talíře klapky byla ve vodorovné poloze. Při montáži ovládání je důležité seřízení krajních poloh (otevřeno-zavřeno) talíře klapky.
Použití
Uzavírací orgán pro vodu, vodní páru, vzduch, zemní plyn, koksárenský plyn, ropné produkty, naftu, benzín, olej apod. pro tyto pracovní tlaky a teploty:

Pro uzavírací klapky je maximální teplota pracovní látky závislá na materiálu těsnění a může být od:
 -20°C do +80°C........NBR,
od -20°C do + 120°C.....VITON 

Technický popis
Otočný talíř je v tělese uložen excentricky a uchycen na čepu a ovládacím hřídeli. Ty se otáčejí v samomazných kluzných ložiskách. Hřídel je utěsněna "O" kroužkem a čep plochým bezazbestovým těsněním. Těsnící sedlo je kovové z korozivzdorné oceli a při zavírání na něho dosedá tvarový pryžový kroužek upevněný k talíři pomocí přítlačného kruhu s možností seřízení potřebného předpětí vůči sedlu.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle DIN 2501.
Stavební délky dle ČSN EN 558-1 řada 14.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulkách.

Materiál
Těleso,talíř tvářená uhlíková ocel tř. 11 
Sedlo austenitická korozivzdorná ocel tř. 17
Hřídel, čep korozivzdorná ocel tř. 17
Těsnící kroužek NBR nebo VITON
Těsnění hřídele NBR nebo VITON
Těsnění čepu bezazbestové

Zkoušení
Uzavírací klapka je zkoušena podle
ČSN 13 3060, část 2.


Ovládání
Klapky je možno ovládat pomocí převodovky s ručním kolem nebo víceotáčkovým el. pohonem. Dále pak prostřednictvím dálkového ovládání ze stojanu. Nižší světlosti mohou být ovládány přímo čtvrtotáčkovým servomotorem. Mezi další možnosti ovládání klapek patří ovládání pneuválci nebo hydroválci. Toto ovládání nutno vždy projednat s výrobcem. Back   
Sig-Mat Albrecht