Klapka uzavírací bezpřírubová - L 32.T 102(3)-425 PN 25Použití
Uzavírací orgán pro vodu, vodní páru, vzduch, zemní plyn, koksárenský plyn, ropné produkty, naftu, benzín, olej apod. pro tyto pracovní tlaky a teploty:

Technický popis
Otočný talíř je v tělese uložen s dvojitou excentricitou. Teflonové těsnění má speciální tvar. Je uloženo v tělese a zajištěno přítlačným kruhem. Těsnící plocha na talíři je navařena. Ovládací čep i hřídel jsou uloženy v samomazných ložiskách. Čep je utěsněn plochým bezazbestovým těsněním a hřídel pomocí ucpávky.

Připojení
Bezpřírubový spoj s rozměry dle DIN 2501, resp. ČSN 13 1060.
Stavební délky dle ČSN EN 558-1 řada 16.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulkách.

Materiál
Těleso tvářená uhlíková ocel tř. 11
Talíř 
tvářená uhlíková ocel tř.11 + návar 18-8CrNi 
Hřídel, čep korozivzdorná ocel tř. 17
Těsnící kroužek PTFE, PTFE+15% C
Těsnění hřídele bezazbestové
Těsnění čepu bezazbestové

Zkoušení
Uzavírací klapka je zkoušena podle
ČSN 13 3060, část 2.Montáž
Uzavírací klapky se montují do vodorovného, svislého i šikmého potrubí tak, aby šipka na tělese souhlasila se směrem proudění média a osa otáčení talíře klapky byla ve vodorovné poloze. Potrubí musí být zbaveno všech nečistot a zbytků po svařování, aby nedošlo k poškození těsnícího uzlu. Při montáži je nutno brát zřetel na typ šroubu v oblasti čepových partií. Z tabulky je zřejmé, kdy je nutné použít závrtné šrouby. Při montáži ovládání je důležité seřízení krajních poloh (otevřeno-zavřeno) talíře klapky.

Ovládání
Klapky je možno ovládat pomocí převodovky s ručním kolem nebo víceotáčkovým el. pohonem. Dále pak prostřednictvím dálkového ovládání ze stojanu. Nižší světlosti mohou být ovládány přímo čtvrtotáčkovým servomotorem. Mezi další možnosti ovládání klapek patří ovládání pneuválci nebo hydroválci. Toto ovládání nutno vždy projednat s výrobcem. Back   
Sig-Mat Albrecht