Klapka uzavírací bezpřírubová - L 32.11 102(3)-610(616) PN 10(16)Montáž
Klapku je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí. U klapky ovládané víceotáčkovým servomotorem přes šnekovou převodovku je nepřípustná poloha servomotoru taková, kdy je otočen elektromotorem dolů a osa el. motoru svírá se svislou osou úhel menší než 75°.
Uzavírací klapka je armaturou obousměrnou.
Použití
Uzavírací orgán pro vodu, mořskou vodu, oleje a jiné neagresivní provozní média pro pracovní tlaky a teploty:

Maximální provozní podmínky jsou omezeny vlastnostmi těsnících elementů.

Technický popis
Talíř klapky je v tělese excentricky uchycen na čepu, který se otáčí v kluzných ložiscích a je těsněn pryžovými kroužky. Na těsnící sedlo z pryže uchycené v tělese přítlačným kruhem dosedá talíř klapky.

Připojení
Stavební délky a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
                              PN 10           PN 16
Těleso                   šedá litina     tvárná litina
                             (GG 25)       (GGG 40)
Talíř klapky tvárná litina (GGG 40)
Čep korozivzdorná ocel (13 Cr)
Těsnění do 90oC PERBUNAN
do 200oC VITON

Zkoušení
Klapka je zkoušena podle DIN 3230.3.

Ovládání
Klapku je možno ovládat přes šnekovou převodovku ručním kolem, řetězovým kolem, víceotáčkovým servomotorem nebo ze stojanu (ON 13 3140 a ON 13 3142). Klapky do světlosti DN 350 a tlaku PN 10 lze ovládat i jednootáčkovým servomotorem. Typ servomotoru stanoví dodavatel.


Back   
Sig-Mat Albrecht