Klapka uzavírací přírubová - L 32.11 112(3)-610(616) PN 10(16)Montáž
Klapku je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí. U klapky ovládané víceotáčkovým servomotorem přes šnekovou převodovku je nepřípustná poloha servomotoru taková, kdy je otočen elektromotorem dolů a osa el. motoru svírá se svislou osou úhel menší než 75°.
Uzavírací klapka je armaturou obousměrnou, ale pro lepší těsnost se do potrubí montuje tak, aby v uzavřené poloze byl talíř klapky diferenčním tlakem dotlačován do sedla.

Zkoušení
Klapka je zkoušena podle DIN 3230. 3
Použití
Uzavírací orgán pro vodu, mořskou vodu, oleje a jiné neagresivní provozní média pro pracovní tlaky a teploty:

Maximální provozní podmínky jsou omezeny vlastnostmi těsnících elementů.

Technický popis
Talíř klapky je v tělese excentricky uchycen na čepech, které se otáčí v kluzných ložiscích a jsou těsněny pryžovými kroužky. Na těsnící sedlo v tělese při uzavírání dosedá tvarový pryžový těsnící kroužek upevněný k talíři přítlačným kruhem.

Připojení
Stavební délky a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce. Připojovací rozměry přírub dle ČSN 13 1060. Těsnící plochy přírub dle ČSN 13 1061.

Materiál
                              PN 10                  PN 16
Těleso                  šedá litina              tvárná litina
                             (GG 25)                 (GGG 40)
Talíř klapky - tvárná litina (GGG 40)
Čepy - korozivzdorná ocel (13 Cr)
Těsnění do 90oC PERBUNAN
do 200oC VITON

Ovládání
Klapku je možno ovládat přes šnekovou převodovku ručním kolem, řetězovým kolem, víceotáčkovým servomotorem nebo ze stojanu. Klapky do světlosti DN 350 a tlaku PN 10 lze ovládat i jednootáčkovým servomotorem. Typ servomotoru stanoví dodavatel.


Back   
Sig-Mat Albrecht