Klapka uzavírací přírubová
L 32.1 112(3)-606(610,516) PN 6(10,16)Montáž
Klapku je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí. U klapky ovládané víceotáčkovým servomotorem přes šnekovou převodovku je nepřípustná poloha servomotoru taková, kdy je otočen elektromotorem dolů a osa el. motoru svírá se svislou osou úhel menší než 75°.

Ovládání
Klapku je možno ovládat přes šnekovou převodovku ručním kolem, řetězovým kolem, víceotáčkovým servomotorem nebo ze stojanu. Klapky do světlosti DN 400, PN 10 a DN 350, PN 16 lze ovládat i jednootáčkovým servomotorem. Typ servomotoru stanoví dodavatel.
Použití
Uzavírací orgán pro vodu, vodní páru, vzduch a jiná neagresivní provozní média pro pracovní tlaky a teploty:

Maximální provozní podmínky jsou omezeny vlastnostmi těsnících elementů.

Technický popis
Talíř klapky poločočkovitého tvaru je v tělese excentricky uchycen na čepech, které se otáčí v kluzných ložiscích a jsou těsněny "O" kroužky. Na těsnící sedlo z korozivzdorné oceli uchycené v tělese dosedá při uzavírání tvarový pryžový těsnící kroužek upevněný k talíři přítlačným kruhem.

Připojení
Stavební délky dle DIN 3202 F4. Připojovací rozměry přírub dle ČSN 13 1060. Těsnící plochy přírub dle ČSN 13 1061.

Materiál
                  PN 6, PN 10                 PN 16
Těleso,talíř   šedá litina              uhlíková ocel
                    (42 2420)                 (42 2643)
Sedlo - korozivzdorná ocel (tř. 17)
Čepy - korozivzdorná ocel (tř. 17)
Těsnění do 120oC NBR
do 200oC - VITON

Zkoušení
Klapka je zkoušena dle ČSN 13 3060, část 2.


Back   
Sig-Mat Albrecht