Klapka uzavírací - L 32 101-610 PN 10Ovládání
Klapka se uzávírá otáčením páky o 90oC doprava. Páku lze zajistit proti pootočení v krajních polohách (otevřeno, zavřeno) a v mezipolohách po 15o.

Poznámka
- maximální tlakový spád (rozdíl tlaku před a za uzávěrem) [MPa]
Mk- maximální ovládací moment [Nm]

Použití
Uzavírací orgán pro neagresivní kapaliny a topné plyny pro teplotu a tlak:

Technický popis
Uzavírací klapka je obousměrná armatura. Talíř klapky je centricky uchycen na čepech, které se otáčejí v kluzných ložiscích a jsou těsněny "O" kroužky. Průtok tělesa a těsnící plochy tvoří pryžová manžeta.

Připojení
Stavební délky jsou podle DIN 3201 K1.
Připojovací rozměry jsou přizpůsobeny pro stažení klapky mezi přiruby PN 6, 10, 16. Těsnící plochy tvoří pryžová manžeta.

Materiál
Těleso šedá litina (42 2420)
Talíř klapky mosaz (42 3223)
Čepy korozivzdorná ocel (tř. 17)
Manžeta pryž (EPDM)
Těsnění čepu "O" kroužek (VITON)

Zkoušení
Klapka je zkoušena dle DIN 3230.3.

Montáž
Klapku lze montovat do vodorovného i svislého potrubí centricky mezi příruby (talíř klapky v otevřené poloze přesahuje těleso klapky).


Back   
Sig-Mat Albrecht