Klapka uzavírací ovládaná servomotorem
L 32 (L 36) 173-616 PN 16Poznámka
- maximální tlakový spád (rozdíl tlaku před a za uzávěrem) [MPa]
tz - uzavírací doba [sec]
Použití
Uzavírací orgán v provedení L32 pro neagresivní kapaliny a topné plyny, v provedení L36 pro agresivní látky s ohledem na druh a koncentraci, pro teplotu a tlak:

Technický popis
Uzavírací klapka je obousměrná armatura. Talíř klapky je centricky uchycen na čepech, které se otáčejí v kluzných ložiscích a jsou těsněny "O" kroužky. Průtok tělesa a těsnící plochy tvoří pryžová manžeta.

Připojení
Stavební délky jsou podle DIN 3201 K1.
Připojovací rozměry jsou přizpůsobeny pro stažení klapky mezi přiruby PN 6, 10, 16. Těsnící plochy tvoří pryžová manžeta.

Materiál
Těleso  - šedá litina (42 2425)
Talíř klapky -  L32 mosaz (42 3223)
                    L36 korozivzdorná ocel (42 2942)
Čepy - korozivzdorná ocel (tř. 17)
Manžeta -  pryž (EPDM, NBR, IIR)
Těsnění čepu -  "O" kroužek (VITON)

Zkoušení
Klapka je zkoušena dle DIN 3230.3.

Montáž
Klapku lze montovat do vodorovného i svislého potrubí centricky mezi příruby (talíř klapky v otevřené poloze přesahuje těleso klapky).

Ovládání
Klapka je ovládána jednootáčkovým servomotorem s připojovacími rozměry dle ISO 5211. Napájecí napětí je u MOK 63, 125 a 250-220 V, u MOK 500 380 V. Při výpadku el. proudu lze klapku ovládat ručním kolem.


Back   
Sig-Mat Albrecht