Klapky regulační bezpřírubové - L 35 001 (003,008)-501 PN 1Použití
Regulační klapky slouží k regulaci vzduchu a neagresivních plynů pro pracovní tlaky a teploty:

Technický popis
Regulační klapky jsou bezpřírubové armatury. Talíř je uložen otočně v tělese v kluzných pouzdrech. Mezi talířem v zavřeném stavu a tělesem je mezera. Úhel natočení klapky je 90°. Ukazatel stavu otevření nebo ryska na čele hřídele udávají polohu klapky. 

Připojení
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulkách.

Materiál
Těleso, talíř uhlíková ocel 

Zkoušení
Klapky se zkoušejí dle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Klapky se montují do vodorovného i svislého potrubí. Použití do svislého potrubí je nutno uvést v objednávce. U klapek ovládaných servomotory je nutno provést občasnou kontrolu funkce ovládání.

Ovládání
Klapky je možno ovládat pákou nebo elektrickým servomotorem (DN 150 až 600). Je-li nutné klapky DN 50 až 125 ovládat servomotorem, musí být umístěn mimo klapku.Back   
Sig-Mat Albrecht