Klapky regulační přírubové - L 35 011 (012,013,018)-4004 PN 0,4


Použití
Regulační klapky slouží k regulaci vzduchu a neagresivních plynů pro pracovní tlaky a teploty:

Technický popis
Regulační klapky jsou armatury svařované, přírubové s plochými přírubami. Talíř je uložen v tělese v kluzných pouzdrech. Mezi talířem v zavřeném stavu a tělesem je mezera. Úhel natočení klapky je 90°. Ukazatel stavu otevření nebo ryska na čele hřídele udávají polohu klapky. 

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 
pro PN 2,5. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulkách.

Materiál
Těleso, talíř uhlíková ocel 

Zkoušení
Klapky se zkoušejí dle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Klapky se montují do vodorovného i svislého potrubí. Použití do svislého potrubí je nutno uvést v objednávce. U klapek ovládaných servomotory je nutno provést občasnou kontrolu funkce ovládání.

Ovládání
Klapky je možno ovládat pákou (DN 700 až 1200) se zajištěním polohy, řetězovým pohonem s nekonečným řetězem nebo elektrickým servomotorem.Back   
Sig-Mat Albrecht