Klapka uzavírací mezipřírubová - "ABO" série 600, série 900


Použití
Série 600 - uzavírací orgán pro vodu, vzduch, olej, naftu, benzín a neagresivní kapaliny o teplotách do 130oC.
Série 900 - uzavírací orgán pro agresivní média (s ohledem na druh a koncentraci) 
a plyny o teplotách do 130oC.
Maximální pracovní tlak:

Technický popis
Uzavírací klapka je obousměrná armatura. Talíř klapky je centricky uchycen na čepech, které jsou uloženy otočně v kluzných ložiscích. Průtok a těsnící plochy přírub tvoří pryžová manžeta.

Připojení
Stavební délky a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.
Modifikace:B - průchozí otvory
T - závitové otvory

Materiál
               série 600                      série 900
Těleso     šedá litina (GG 25)        šedá litina (GG 25)
                                                  tvárná litina (GGG 40)
Talíř klapky  tvárná litina               Al bronz
                  mosaz                      tvárná litina
                 Al bronz                     korozivzdorná ocel 
                                                  korozivzdorná ocel
Čepy korozivzdorná ocel (tř. 17)
Manžeta
EPDM nebo NBR NBR,EPDM,VITON, aj.
(Materiály se volí podle vlastností média.)

Zkoušení
Klapka je zkoušena podle DIN 3220.3.

Montáž
Klapku lze montovat do vodorovného i svislého potrubí.

Ovládání
Klapku je možno ovládat ruční pákou, jednootáčkovým servomotorem nebo pneupohonem. Typ servomotoru (pneupohonu) určí dodavatel.


Back   
Sig-Mat Albrecht