Klapka zpětná motýlková - C 09 403-510(516) PN 10(16)


Použití
Samočinný orgán zamezující zpětnému proudění pracovního média. Pro provoz vodárenských a energetických zařízení pro vodu, vzduch, neagresivní kapaliny.
Pro pracovní tlaky a teploty:

Technický popis
Zpětná klapka motýlková není armaturou uzavírací. Má excentricky uložený otočný talíř na dvou čepech. Při nežádoucím zpětném proudění je talíř klapky přitlačován na těsnící plochu.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061. 
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, talíř ocelolitina (42 2643)
Čep korozivzdorná ocel (tř. 17)
Těsnící plochy antikorozní materiál

Zkoušení
Zpětná klapka je zkoušena podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Klapku lze montovat do vodorovného i svislého potrubí. Směr proudění provozní tekutiny musí odpovídat šipce na tělese.

Ovládání
Samočinné, tlakem média na talíř, který uzavřením zabraňuje zpětnému proudění.


Back   
Sig-Mat Albrecht