Klapka zpětná - C 09 408 (PN 100) CLASS 600Zkoušení:
Zpětné klapky se podrobují tlakovým zkouškám podle normy API 598 na: pevnost a nepropustnost, těsnost uzávěru nízkým tlakem ( na přání zákazníka ), těsnost uzávěru vysokým tlakem. 

Montáž
Zpětné klapky lze montovat jak do vodorovného tak do svislého potrubí. Ve svislém potrubí musí být talíř klapky nahoře a směr proudění zdola nahoru. 

Specifikace objednávky
Nutné údaje pro objednávku: Typové číslo, jmenovitá světlost, tlaková třída, provedení,připojení,materiál tělesa, materiál vnitřního vybavení, pracovní parametry, přejímací zkoušky, průvodní dokumentace.
Použití:
Ocelové zpětné klapky přírubové a přivařovací jsou potrubní armatury, samočinně zabraňující zpětnému proudění pracovní látky.
Používají se pro : neagresivní kapaliny, vodu, páru, olej, ropu a ropné produkty.
Provozní parametry jsou v souladu s normou ASME B 16.34. Použití pro jiné pracovní látky je nutno projednat s výrobcem. Teplota okolí je od -13oF do +122oF ( -25oC do +50oC).

Charakteristika pracovních podmínek pro materiály :

Závislost tlaku na teplotě podle ASME B 16.34

Technický popis:
Základní konstrukce klapky dle
ASME B 16.34. 
Zpětné klapky přírubové a přivařovací, s nezúženým průtokem, sestávají z tělesa, víka, talíře a ramene. Sedlo je šroubované nebo zavařené. Na těsnící plochu sedla dosedá talíř, který je uložen v rameni, otáčejícím se na čepu ve speciálním závěsu. Připojovací příruby jsou u přírubového provedení odlity v jednom celku s tělesem.

Připojení
HIavní a připojovací rozměry standardního provedení jsou zřejmé z tabulky. Stavební délky a ostatní rozměry odpovídají normě ASME B 16.10, připojovací rozměry přírub odpovídají normě ASME B 16.5. Přivařovací konce dle ASME B 16.25.

Materiál:
Zpětné klapky se dodávají v materiálech : A 216 WCB, A 352 LCC, A 217 WC6, A 217 C5, A 217 C 12.
Materiálové provedení těles i dle požadavku zákazníka.


Back   
Sig-Mat Albrecht