Kohout nátrubkový přímý - K 10 138-610 PN 10


 

 

Použití
Uzavírací orgán pro neagresivní kapaliny, páry, plyny pro pracovní tlaky
a teploty:

Technický popis
Těsnící kužel je do tělesa přitahován pomocí podložky a šroubu. Průtok kuželem je označen rýhou na čelní ploše čtyřhranu.

Připojení
Na vstupní i výstupní straně je kohout opatřen válcovým trubkovým závitem podle ČSN 01 4033. 
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, kužel šedá litina (42 2420)
Další materiálové varianty:
K 10 138-610:
těleso - šedá litina
kužel - mosaz
K 10 138-710:
těleso, kužel - bronz

Zkoušení
Kohout je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Kohouty se montují do potrubí v libovolné poloze.

Ovládání
Kohout se ovládá kohoutovým klíčem.


Back   
Sig-Mat Albrecht