Kohout zobákový - K 10 718-610 PN 10


 

 

Použití
Uzavírací koncový orgán pro neagresivní kapaliny, páry, plyny pro pracovní tlaky
a teploty:

Technický popis
Těsnící kužel je do tělesa přitahován pomocí podložky a šroubu. Průtok kuželem je označen rýhou na čelní ploše čtyřhranu.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry přírub dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061. 
Na výstupní straně je zobáková výpust. 
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, kužel šedá litina
Další materiálové varianty:
K 10 718-610:
těleso - šedá litina
kužel - mosaz
K 10 718-710:
těleso, kužel - bronz

Zkoušení
Kohout je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Kohouty se montují na konci potrubí tak, aby výtokový zobák směřoval dolů.

Ovládání
Kohout se ovládá kohoutovým klíčem.


Back   
Sig-Mat Albrecht