Kohout nátrubkový zobákový - K 10 738-610 PN 10


Použití
Uzavírací koncový orgán pro neagresivní kapaliny, páry, plyny pro pracovní tlaky
a teploty:

Technický popis
Těsnící kužel je do tělesa přitahován pomocí podložky a šroubu. Průtok kuželem je označen rýhou na čelní ploše čtyřhranu.

Připojení
Na vstupní straně je kohout opatřen válcovým trubkovým závitem podle ČSN 01 4033.
Na výstupní straně je zobáková výpust. 
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, kužel šedá litina (42 2420)
Další materiálové varianty:
K 10 738-710:
těleso, kužel - bronz

Zkoušení
Kohout je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Kohout se umisťuje na konci potrubí tak, aby výtokový zobák směřoval dolů.

Ovládání
Kohout se ovládá kohoutovým klíčem.


Back   
Sig-Mat Albrecht