Kohout kuželový přímý - K 10 118-606 (610) PN 6 (10)


Použití
Uzavírací orgán pro neagresivní kapaliny, páry, plyny pro pracovní tlaky a teploty:

Technický popis
Kuželový kohout je přímý.Těsnící kužel je do tělesa přitahován pomocí podložky a šroubu. Průtok kuželem je označen rýhou na čelní ploše čtyřhranu.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry přírub dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061, resp. dle ČSN 13 4110. 
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, kužel šedá litina (42 2420)
Další materiálové varianty: K 10 118-606 (610): 
těleso - šedá litina
kužel - mosaz
K 10 118-706 (710):
těleso, kužel - bronz

Zkoušení
Kohout je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Kohout je možno montovat do potrubí v libovolné poloze.

Ovládání
Kohout se ovládá kohoutovým klíčem.

Back   
Sig-Mat Albrecht