Kohout ucpávkový, nátrubkový, přímý - K 20 138-610 PN 10


Použití
Uzavírací orgán pro neagresivní kapaliny, páry, plyny pro pracovní tlaky
a teploty:

Technický popis
Těsnící kužel je do tělesa přitlačován ucpávkovým víkem. Pro přesné seřízení polohy kužele, případně pro jeho nadzdvihnutí slouží odtlačovací šroub.

Připojení
Na vstupní i výstupní straně je kohout opatřen válcovým, trubkovým závitem podle ČSN 01 4033. 
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, kužel, ucpávkové víko šedá litina
Další materiálové varianty:
K 20 138-610:
těleso - šedá litina
kužel - mosaz
K 20 138-710:
těleso, kužel - bronz

Zkoušení
Kohout je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Kohout je možno montovat do potrubí 
v libovolné poloze.

Ovládání
Kohout se ovládá kohoutovým klíčem.

Poznámka
pmax - maximální otevírací přetlak [MPa]


Back   
Sig-Mat Albrecht