Kohout kuželový, ucpávkový s víkem, trojcestný
průtok L - K 30 318-610(616) PN 10(16)
průtok T - K 30 418-610(616) PN 10(16)


Použití
Uzavírací orgán pro neagresivní kapaliny, páry a plyny a těkavé látky (nafta, petrolej apod.), pro pracovní tlaky a teploty:

Technický popis
Těsnící kužel je do tělesa přitlačován ucpávkovým víkem. Pro přesné seřízení polohy kužele, případně pro jeho nadzdvihnutí slouží odtlačovací šroub.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry přírub dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061. 
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, kužel, ucpávkové víko
šedá litina (42 2420)
Další materiálové varianty:
K 30 318-610 (616), K 30 418-610 (616):
těleso - šedá litina
kužel - mosaz
K 30 318-710 (716), K 30 418-710 (716):
těleso, kužel - bronz

Zkoušení
Kohout je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Kohout je možno montovat do potrubí v libovolné poloze.

Ovládání
Kohout se ovládá kohoutovým klíčem.


Back   
Sig-Mat Albrecht