Kohout ucpávkový s topným pláštěm - K 60 118-610 PN 10


Použití
Uzavírací orgán pro snadno tuhnoucí látky (např. dehet, parafín, naftalín atd.), pro tyto pracovní tlaky a teploty:

Vyhřívání tělesa je možné párou, horkou vodou nebo olejem o pracovním přetlaku 0,4 MPa max. pracovní teplotě 150°C.

Technický popis
Těsnící kužel je do tělesa přitlačován ucpávkovým víkem. Pro přesné seřízení polohy kužele, případně pro jeho nadzvednutí slouží odtlačovací šroub. Těleso má topný plášť, který je opatřen čtyřmi otvory pro přívod a odvod topné látky.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry přírub podle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061. 
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, kužel šedá litina
Víko, víko ucpávky šedá litina

Zkoušení
Kohout je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Kohout je možno montovat do potrubí 
v libovolné poloze. Přívod topné látky a odvod topné látky musí být připojen na protilehlých stranách, přičemž je třeba zajistit spolehlivé odvádění kondenzátu z topného pláště.

Ovládání
Kohout se ovládá kohoutovým klíčem.


Back   
Sig-Mat Albrecht