Kohout s topným pláštěm s mechanicky nadzdvihovaným kuželem - K 61 111-016 PN 16


Použití
Uzavírací orgán pro chemické účely, pro snadno tuhnoucí látky (např. dehet, parafín, naftalín atd.), pro tyto pracovní tlaky a teploty:

Technický popis
Kohout je přírubová přímá armatura s ucpávkovým těsněním. Ke zlepšení ovládání a odstranění možnosti zadření těsnících ploch je kohout opatřen ručním kolem, umožňujícím nadzdvihnutí, spuštění, kužele v těsnících plochách. Vlastní otevření nebo zavření se provádí dvouramennou pákou pevně nasazenou na konci vřetene. Dvouramenná páka současně slouží jako ukazatel stavu otevřeno - zavřeno. Vnější část tělesa je opatřena komorou, která slouží k ohřívání nebo chlazení kohoutu. Topná komora je uzavřena víkem. Pro přívod nebo odvod topné nebo chladící látky je komora opatřena připojovacími přírubami.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry přírub podle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061. 
Vytápění tělesa kohoutu je možno provádět párou, horkou vodou nebo olejem do max. přetlaku 0,4 MPa a teploty 350°C.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Hlavní části kohoutu jsou z nerezavějící oceli.

Zkoušení
Kohout je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Kohouty se montují do potrubí v libovolné poloze.

Ovládání
Kohout se ovládá ruční pákou.


Back   
Sig-Mat Albrecht