Kulový kohout  přivařovací - C 05.1 121-025 PN 25


Použití
Uzavírací orgán pro agresivní provozní kapaliny, páry a plyny s ohledem na druh, teplotu a koncentraci pro pracovní tlaky a teploty dle grafu.
Kohout není vhodný k regulaci.

Technický popis
Kohout je obousměrná armatura, uzavíracím orgánem je plovoucí koule těsněná dvěma sedly. Polohy "OTEVŘENO"-"ZAVŘENO" jsou opatřeny dorazem. Uzavírání průtoku se provádí otočením páky doprava o 90°. Možnost zajištění kohoutu v obou krajních polohách proti nežádoucí manipulaci.

Připojení
Úprava konců hrdel dle ČSN 13 1075, DIN 2559 popř. ČSN 13 1070.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, příruby korozivz. ocel (42 2942) 
Koule, čep korozivzdorná ocel (17 345)
Sedlo teflon (PTFE)
Těsnění čepu pryž (VITON) 

Zkoušení
Kohout je zkoušen dle ČSN 13 3060, část 2,
DIN 3230-3.

Montáž
Kohout je možno monntovat do vodorovného i svislého potrubí.

Ovládání
Kohout je ovládán jednoramennou pákou, servomotorem nebo pneupohonem. 

Back   
Sig-Mat Albrecht