Kulový kohout nátrubkový - C 05.1 131-040 PN 40


Použití
Uzavírací orgán pro agresivní provozní kapaliny, páry a plyny s ohledem na druh, teplotu a koncentraci pro pracovní tlaky a teploty dle grafu.
Kohout není vhodný k regulaci.

Technický popis
Kohout je obousměrná armatura, uzavíracím orgánem je plovoucí koule těsněná dvěma sedly. Polohy "OTEVŘENO"-"ZAVŘENO" jsou opatřeny dorazem. Uzavírání průtoku se provádí otočením páky doprava o 90°. 

Připojení
Připojovací rozměry trubkovitého závitu podle ČSN 01 4033.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, příruby korozivz. ocel (42 2942) 
Koule, čep korozivzdorná ocel (17 345)
Sedlo teflon (PTFE)
Těsnění čepu pryž (VITON) 

Zkoušení
Kohout je zkoušen dle ČSN 13 3060, část 2, DIN 3230-3.

Montáž
Kulový kohout je možné montovat do vodorovného i svislého potrubí.

Ovládání
Kulový kohout je ovládán jednoramennou pákou, servomotorem nebo pneupohonem. 

Back   
Sig-Mat Albrecht