Kulový kohout přírubový - K 85 111(3) - 516 PN 16


Použití
Kulový kohout je uzavírací orgán pro vodu, vodní páru, oleje, plyny a jiné neagresivní média. Dovolený rozsah pracovních teplot při nejvyšším pracovním přetlaku je zřejmý na vedlejším grafu.
Dovolená velikost mechanických nečistot je do 30 mm, množství nečistot do 20 g/m3. Kohout není vhodný k regulaci.

Technický popis
Kohout je obousměrná armatura, uzavíracím orgánem je plovoucí koule těsněná dvěma sedly. Polohy "OTEVŘENO"-"ZAVŘENO" jsou opatřeny dorazem. Uzavírání průtoku se provádí otočením páky doprava o 90°, popřípadě servomotorem.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061.
Stavební délky dle ČSN EN 558.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso uhlíková ocel (42 2643.1)
Koule, čep korozivzdorná ocel (13 Cr)
Sedlo, ucpávka teflon (PTFE)
Těsnění čepu teflon (PTFE)


Zkoušení
Kohout je zkoušen dle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Kulový kohout je možné montovat do vodorovného i svislého potrubí.

Ovládání
Kulový kohout je možno ovládat jednoramennou pákou, u DN 125 a DN 150 dvojramennou pákou nebo jednootáčkovým servomotorem.
Na přání lze dodat kohout ovládaný pneupohonem (jedno i dvojčinným) s ovládacím tlakem 0,6 MPa.

Back   
Sig-Mat Albrecht