Kulový kohout přírubový - K 85 111(3) - 540 PN40


Použití
Kulový kohout je uzavírací orgán pro vodu, 
páru, oleje a jiné neagresivní provozní kapaliny a plyny pro pracovní tlaky a teploty dle grafu vedle na obrázku.
Dovolená velikost mechanických nečistot je do 30 mm, množství nečistot do 20 g/m3. Kohout není vhodný k regulaci.

Technický popis
Kohout je obousměrná armatura, uzavíracím orgánem je plovoucí koule těsněná dvěma sedly. Polohy "OTEVŘENO"-"ZAVŘENO" jsou opatřeny dorazem. Uzavírání průtoku se u DN 50 až 100 provádí otočením páky doprava o 90°. U DN 150 a 200 ručním kolem přes převod.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061.
Stavební délky dle ČSN EN 558.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, příruba uhlíková ocel (42 2643.1) 
Koule, čep korozivzdorná ocel (13 Cr)
Sedlo, ucpávka teflon (PTFE) Těsnění čepu "O" kroužek (pryž)


Zkoušení
Kohout je zkoušen dle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Kulový kohout je možné montovat do vodorovného i svislého potrubí.

Ovládání
Kulový kohout je možno ovládat:
- DN 50 - jednoramennou pákou 
- DN 80, 100 - dvojramennou pákou
- DN 150, 200 - ručním kolem přes šnekovou převodovku.

Dále lze kohouty světlosti DN 50 až 100 ovládat jednootáčkovým, u DN 150 až 200 víceotáčkovým servomotorem. Typ servomotoru určí dodavatel.


Back   
Sig-Mat Albrecht