Kulový kohout bezpřírubový - K 85 171(3)-616 PN 16


Použití
Kulový kohout je uzavírací orgán pro vodu, vodní páru, oleje, plyny a jiná neagresivní média. Dovolený rozsah pracovních teplot v závislosti na nejvyšším pracovním přetlaku dle grafu.
Kohout není vhodný k regulaci.

Technický popis
Kohout je obousměrná armatura, uzavíracím orgánem je plovoucí koule těsněná dvěma sedly. Polohy "OTEVŘENO"-"ZAVŘENO" jsou opatřeny dorazem. Uzavírání průtoku se provádí otočením páky doprava o 90°, popřípadě servomotorem.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060, DIN 2501 a ČSN 13 1061, DIN 2526.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso šedá litina (42 2425)
Koule, čep korozivzdorná ocel (13 Cr)
Sedlo, ucpávka teflon (PTFE)
Těsnění čepu "O" kroužek (pryž)

Zkoušení
Kohout je zkoušen dle ČSN 13 3060, část 2,
DIN 3230-3.

Montáž
Kulový kohout je možné montovat do vodorovného i svislého potrubí.

Ovládání
Kohout je ovládán jednoramennou pákou, u DN150 dvojramennou pákou nebo jednootáčkovým servomotorem.
Na přání lze dodat kohout ovládaný pneupohonem (jedno i dvojčinným).

Back   
Sig-Mat Albrecht