Kulový kohout bezpřírubový - K 85 171(3) - 516(016) PN 16


Použití
Uzavírací orgán v provedení -516 pro vodu, páru, oleje, plyny a jiná neagresivní média. 
V provedení -016 je určen pro agresivní média s ohledem na druh, teplotu a koncentraci.
Dovolený rozsah pracovních teplot v závislosti na nejvyšším pracovním přetlaku je dle grafu. Kohouty v provedení -016 se dodávají jen ve světlostech DN 40 až DN 100.
Kohout není vhodný k regulaci.

Technický popis
Kohout je obousměrná armatura, uzavíracím orgánem je plovoucí koule těsněná dvěma sedly. Polohy "OTEVŘENO"-"ZAVŘENO" jsou opatřeny dorazem. Uzavírání průtoku se provádí otočením páky doprava o 90°, popřípadě servomotorem.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060, DIN 2501 a ČSN 13 1061, DIN 2526.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
                      -516                           -016
Těleso 
                  uhlíková ocel           korozivzdorná ocel 
                      (42 2643.1)            (42 2942.4)
Koule, čep korozivzdorná ocel (13 Cr)
Sedlo teflon (PTFE)
Těsnění čepu pryž (VITON) 

Zkoušení
Kohout je zkoušen dle ČSN 13 3060, část 2,
DIN 3230-3.

Montáž
Kohout je možné montovat do vodorovného i svislého potrubí.

Ovládání
Kohout je ovládán jednoramennou pákou, u DN 150 dvojramennou pákou nebo jednootáčkovým servomotorem.
Na přání lze dodat kohout ovládaný pneupohonem (jedno i dvojčinným).


Back   
Sig-Mat Albrecht