Kulový kohout nátrubkový - KM 9101.1(2)-01(02) PN 63


Použití
Uzavírací orgán v provedení KM 9101.1 pro vodu, neagresivní kapaliny, páry a plyny, v provedení KM 9101.2 pro agresivní média s ohledem na druh, teplotu a koncentraci, pro pracovní tlaky do 6,3 MPa a teploty do 200°C. 
Kohout není vhodný k regulaci.

Technický popis
Kohout je obousměrná armatura, uzávěr tvoří plovoucí koule těsněná dvěma sedly. Polohy "OTEVŘENO - ZAVŘENO" jsou opatřeny dorazem. Uzavírání průtoku se provádí otočením páky doprava o 90o.

Připojení
Stavební délky jsou uvedeny v tabulce.
Připojení: provedení KM 9101.x/01 - závit G
provedení KM 9101.x/02 - závit NPT

Materiál
            KM 9101.1       KM9101.2
Těleso,nátrubky
            uhlíková ocel    korozivzdorná ocel
             (11 523)         (17 021)
Koule, čep
                                  korozivzdorná ocel (17 027)
Sedla                                    teflon (PTFE)
Těsnění čepu
- do 100oC "O" kroužek (pryž)
- do 200oC teflon (PTFE)

Zkoušení
Kohout je zkoušen podle DIN 3230.

Montáž
Kohout je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.

Ovládání
Kohout lze ovládat jednoramennou pákou, popř. servomotorem nebo pneupohonem.

Back   
Sig-Mat Albrecht