Kulový kohout přivařovací - KM 9103.1(2)/01(02) PN 63


Provedení:
KM 9103.x/01 -dlouhá stavební délka
KM 9103.x/02 -krátká stavební délka

Použití
Uzavírací orgán v provedení KM 9103.1 pro vodu, neagresivní kapaliny, páry a plyny, v provedení KM 9103.2 pro agresivní média s ohledem na druh, teplotu a koncentraci, pro pracovní tlaky do 6,3 MPa a teploty do 200°C. 
Kohout není vhodný k regulaci.

Technický popis
Kohout je obousměrná armatura, uzávěr tvoří plovoucí koule těsněná dvěma sedly. Polohy "OTEVŘENO - ZAVŘENO" jsou opatřeny dorazem. Uzavírání průtoku se provádí otočením páky doprava o 90o.

Připojení
Stavební délky jsou uvedeny v tabulce.
Úprava konců hrdel podle ČSN 13 1075, DIN 2559 (popř. ČSN 13 1070).

Materiál
                KM 9103.1         KM 9103.2
Těleso, hrdla
                uhlíková ocel      korozivzdorná ocel
                 (11 523)            (17 021)
Koule, čep
                                         korozivzdorná ocel (17 027)
Sedla                                 teflon (PTFE)
Těsnění čepu
- do 100oC           "O" kroužek (pryž)
- do 200oC            teflon (PTFE)

Zkoušení
Kohout je zkoušen podle DIN 3230.

Montáž
Kohout je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.

Ovládání
Kohout lze ovládat jednoramennou pákou, servomotorem nebo pneupohonem.

Back   
Sig-Mat Albrecht