Kulový kohout mezipřírubový - KM 9104.1(2) PN 40


Použití
Uzavírací orgán v provedení KM 9104.1 pro vodu, neagresivní kapaliny, páry a plyny, v provedení KM 9104.2 pro agresivní média s ohledem na druh, teplotu a koncentraci, pro pracovní tlaky do 4 MPa a teploty do 200°C. 
Kohout není vhodný k regulaci.

Technický popis
Kohout je obousměrná armatura, uzávěr tvoří plovoucí koule těsněná dvěma sedly. Polohy "OTEVŘENO - ZAVŘENO" jsou opatřeny dorazem. Uzavírání průtoku se provádí otočením páky doprava o 90o.

Připojení
Stavební délky jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
     KM 9104.1       KM 9104.2
Těleso, hrdlo
     uhlíková ocel     korozivzdorná ocel
     (11 523)            (17 021)
Koule, čep
                          korozivzdorná ocel (17 027)
Sedla teflon (PTFE)
Těsnění čepu
- do 100oC         "O" kroužek (pryž)
- do 200oC          teflon (PTFE)

Zkoušení
Kohout je zkoušen podle DIN 3230.

Montáž
Kohout je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.

Ovládání
Kohout lze ovládat jednoramennou pákou, servomotorem nebo pneupohonem

Back   
Sig-Mat Albrecht