Kulový kohout - K 83 SB (Class 300) PN 40Ovládací čep:
Při manipulaci s kulovým kohoutem nemůže být ovládací čep vystřelen z tělesa. Primárně a sekundárně je těsněn dvěma na sobě nezávislými kroužky. Terciálně může být utěsněn vstřikováním těsnící pasty. Sekundárně těsnící kroužek může být vyměněn i při plném tlakovém zatížení.
Antistatické provedení kulových kohoutů:
Antistatickým provedením je zabezpečeno vodivé spojení mezi koulí a tělesem. Tím je vyloučeno elektrostatické nabíjení koule.

Ovládání
Může být ruční, elektrické, hydropneumatické, elektrohydraulické, pneumatické. Dodáváme pohony od různých výrobců dle požadavku zákazníků např. EXEECO, MASTERGEAR, ROTORK, AUMA atd.

Připojení
Hlavní a připojovací rozměry standardního provedení jsou v tabulce.

Materiálové provedení - viz následující tabulky.

Zkoušení
Tlakové zkoušky se na kulových kohoutech provádějí dle norem API SPEC 6D nebo API Std 598 nebo DIN 3230 nebo dle požadavku zákazníka lze provádět tyto zkoušky
- na pevnost a nepropustnost (hydrostatická)
- na nepropustnost (vzduchová)
- na těsnost sedel (vzduchová)
Použití
Kulové kohouty jsou určeny k úplnému uzavření nebo otevření proudu pracovní látky. Pracovní látkou může být zemní plyn sladký nebo kyselý, ropa a její produkty a neagresivní voda. Tím jsou dána i průmyslová odvětví pro použití:
plynárenství, doprava a zpracování ropy, petrochemie, vodárenství.

Technický popis
Těleso:
Tělesa kulových kohoutů jsou litá. Jsou navržena tak, aby při minimální hmotnosti splnila podmínky na pevnost podle příslušných norem, ale také tak, aby při současném působení vnějších sil a tlaku byla dostatečně tuhá. Přenesou větší síly než potrubí, ke kterému jsou připojena.
Litá tělesa se používají tam, kde se požaduje nižší hmotnost a menší rozměry, v budovách a kompresních stanicích.
Sedla:
Při nízkém tlaku v potrubí zabezpečují potřebný přítlak sedla ke kouli šroubovité pružiny. Při vyšším tlaku je zvětšován přítlak sedla ke kouli tlakem v potrubí. Používají se dva typy sedel:
Sedla s tvrdým těsnícím kroužkem-používají se především pro kapalné pracovní látky. Jako primárně těsnící kroužek se používá DEVLON, NYLON, PTFE.
Sedla s měkkým těsnícím kroužkem-používají se především pro plynné znečištěné pracovní látky. Jako sekundární těsnící kroužek se používá NITRILE, MBR nebo HMBR.
Oba typy sedel se dodávají v ohnivzdorném provedení.
Mazání:
Síly vznikající působením tlaku na kouli jsou zachycovány samomaznými PTFE ložisky s malým součinitelem tření. Tím mají kulové kohouty malý potřebný moment a nevyžadují žádnou údržbu.
Redukce tlaku v tělese:
Tlak v dutině tělesa, překračující asi o 150 PSI (N/mm2) tlak v potrubí je automaticky přepuštěn do potrubí.


* - tyto materiály platí pouze pro lité provedení - BB, SB

Back   
Sig-Mat Albrecht