Elektrické servomotory otočné víceotáčkové
(MODACT MO, MODACT MO CONTROL) 52030-52036


Použití
Servomotory MODACT MO jsou určeny k přestavování ovládacích orgánů vratným otočným pohybem (např. šoupátek a jiných zařízení, pro která jsou svými vlastnostmi vhodné). Typickým příkladem použití je dálkové dvoupolohové nebo vícepolohové ovládání těchto orgánů, u nichž se také požaduje těsný uzávěr v koncových polohách. Servomotory MODACT MO CONTROL mohou být podle provedení vybaveny regulátorem polohy, reverzačními stykači, proudovou ochranou elektromotoru a elektronickou brzdou BAM. Umožňují přestavovat ovládací orgány, které pracují v regulačních obvodech, v závislosti na hodnotě analogového vstupního signálu regulátoru polohy. Mohou být také dodány jen s reverzačními stykači nebo s reverzačními stykači a elektronickou brzdou BAM.

Napájecí napětí
Napájecí napětí servomotorů MODACT je 3 x 230/400 V, 50Hz (jiné nutno konzultovat). Po dohodě s dodavatelem je možno dodat servomotory i pro jiná napájecí napětí a kmitočet. Podrobnější údaje jsou v technických podmínkách.

Pracovní poloha
Servomotor se obvykle montuje v poloze s osou výstupního hřídele svislou a ovládací komorou nahoře. Může však pracovat i v jiné poloze, pokud osa elektromotoru není více než 15° pod horizontální rovinou.


Poznámka

5203Y.XXXX
Y - dle kroutícího momentu a velikosti elektromotoru (1 - 6)
X - dle požadované výbavy

Krytí
Krytí servomotorů MODACT MO (MODACT MO CONTROL) je IP 55 podle ČSN 33 0330 (v provedení s brzdovým motorem je krytí servomotoru IP 54). Výrobce dokončuje technické zpracování krytí IP 67.

Připojení
Servomotory MODACT MO jsou konstruovány pro přímou montáž na ovládací orgán. Připojují se pomocí příruby a spojky dle ČSN 18 6314 (ST SEV 5448-85) nebo dle ISO DIN 5210 a DIN 3338. Pro připojení na armatury s jinými připojovacími rozměry se dodávají adaptéry.

Ovládání
Třífázový asynchronní motor pohání přes předlohové soukolí centrální kolo diferenciálního převodu, umístěné v nosné skříni servomotoru (silový převod). Korunové kolo planetového diferenciálu je při motorickém ovládání drženo v neměnné poloze samosvorným šnekovým převodem. Ruční kolo, spojené se šnekem, umožňuje alternativní ruční ovládání i za běhu elektromotoru bez nebezpečí pro obsluhu.Back   
Sig-mat