Elektrické servomotory otočné jednootáčkové
(MODACT MOK, MODACT CONTROL MOK) 52325-52329


Samosvornost
Samosvornost servomotorů je zabezpečena mechanickou nebo elektromagnetickou brzdou elektromotoru. 
Servomotory jsou samosvorné.

Topný článek
Servomotory jsou vybaveny topným článkem pro zamezení kondenzace vodních par. 
Připojuje se na napětí 230 V i 230 V ~ .

Pracovní zdvih
Jmenovitý pracovní zdvih servomotoru je 90°.

Připojení
Servomotory MOK se připojují k armaturám dle DIN 3337 nebo ISO 5211 (viz katalog výrobce).

Ovládání
Servomotory se skládají ze silové části a ovládací části. Silovou část tvoří planetová převodovka, šnekový převod pro ruční ovládání a elektromotor. Ovládací část se skládá z jednotky polohových a signalizačních vypínačů s vysílačem polohy a jednotky momentových vypínačů.

Použití
Servomotory jsou určeny k přestavování ovládacích orgánů vratným otočným pohybem s úhlem natočení výstupní části do 90° včetně případů, kde se vyžaduje těsný uzávěr v koncových polohách. Typickým příkladem použití je ovládání kulových ventilů, klapek, v podobných zařízeních v režimu dálkového ovládání i automatické regulace. Servomotory se montují přímo na ovládací orgán.

Napájecí napětí
Pro 52325, 52326, 52327.......1x230 V, 50 Hz
52328, 52329...................3x400 V, 50 Hz
Po dohodě s dodavatelem je možno dodat servomotory i pro jiná napájecí napětí a kmitočet.

Pracovní poloha
Servomotory mohou pracovat v libovolné poloze.

Krytí
Krytí servomotoru je IP65 podle ČSN 33 0330.

Pracovní režim
Servomotory mohou pracovat při zatížení jmenovitým momentem, který činí 50% hodnoty maximálního vypínacího momentu, s druhem zatížení S2 - 10 minut nebo S4 se zatěžovatelem 25% a četností spínání do 1200 sepnutí za hodinu.


Poznámka

5232Y.XXXX
Y - dle kroutícího momentu a velikosti elektromotoru (5 - 9)
X - dle požadované výbavy

Samosvornost
Samosvornost servomotorů je zabezpečena mechanickou nebo elektromagnetickou brzdou elektromotoru. 
Servomotory jsou samosvorné.

Topný článek
Servomotory jsou vybaveny topným článkem pro zamezení kondenzace vodních par. 
Připojuje se na napětí 230 V i 230 V ~ .

Pracovní zdvih
Jmenovitý pracovní zdvih servomotoru je 90°.

Připojení
Servomotory MOK se připojují k armaturám dle DIN 3337 nebo ISO 5211 (viz katalog výrobce).

Ovládání
Servomotory se skládají ze silové části a ovládací části. Silovou část tvoří planetová převodovka, šnekový převod pro ruční ovládání a elektromotor. Ovládací část se skládá z jednotky polohových a signalizačních vypínačů s vysílačem polohy a jednotky momentových vypínačů.


Back   
Sig-Mat