Elektrické servomotory otočné víceotáčkové - nevýbušné (MODACT MO EEx) 52120-52125


Použití
Elektrické servomotory otočné víceotáčkové v nevýbušném provedení EExdellCT4 jsou určeny pro dálkové ovládání a práci v prostředí s nebezpečím výbuchu výbušné plynné atmosféry dle EN 50014 v zóně 1 (dříve SNV2) a v zóně 2 (dříve SNV1) ČSN 332320. Jsou určeny k ovládání orgánů (šoupátek, ventilů a ve spojení s vhodnou převodovkou také klapek, u kterých se požaduje těsné uzavření v koncových polohách) vratným otočným pohybem. Mohou být použity i k ovládání kulových ventilů a jiných zařízení, pro která jsou svými vlastnostmi vhodné. Jiné použití než k ovládání armatur je nutné konzultovat s výrobcem.

Napájecí napětí
Napájecí napětí servomotorů je
3 x 230/400 V, 50Hz.

Pracovní poloha
Pracovní poloha je libovolná, pokud není elektromotor pod servomotorem, tj. osa elektromotoru více než 15° pod horizontální rovinou. Při montáži elektromotorem nahoru je třeba doplnit olejovou náplň tak, aby bylo zajištěno mazání motorového pastorku.


Poznámka

5212Y.XXXX
Y - dle kroutícího momentu a velikosti elektromotoru (1 - 5)
X - dle požadované výbavy 

Krytí
Krytí ovládací skříně a svorkovnicové skříně je IP 65 dle ČSN EN 60529 (33 0330), krytí elektromotoru je IP 55 (na objednávku též IP 54 nebo IP 65) podle ČSN 35 0001.

Ovládání
Servomotory MODACT MO Eex se skládají z třífázového elektromotoru v nevýbušném provedení, ze silového převodu, který obsahuje planetovou převodovku, a ovládací části se svorkovnicí. Ovládací část je vybavena jednotkami momentového a polohového vypínání, signalizační jednotkou a topným článkem pro úpravu mikroklimatu v ovládací skříni. Na požádání je možno servomotory vybavit vysílačem polohy buď odporovým 1x100 nebo proudovým v dvoudrátovém zapojení s unifikovaným signálem 4-20 mA (bez napájecího zdroje).

Elektrická pevnost izolace elektrických obvodů
Elektrická pevnost izolace elektrických obvodů servomotorů musí odpovídat ČSN 18 6330, čl. 5.3.3.
Zkouší se:
Obvod dálkového vysílače polohy 1 x 100 500 V, 50 Hz
Obvody mikrospínačů a topného odporu 500 V, 50 Hz
Obvod elektromotoru 100V + 2.Ujm nejméně 1500V, 50 Hz
Obvod kapacitního vysílače CPT 1/A50 V ss

Back 
Sig-Mat Albrecht