PNEUPOHONY ROTADISK


Použití
Pneumatické pohony ROTADISK jsou určeny k ovládání kulových kohoutů a uzavíracích klapek. Pracují na principu dvouzvratné páky. Energie vznikající působením tlaku vzduchu na dva posuvné písty je přenášena dvojitou pákou na výstupní hřídel pohonu. Toto konstrukční řešení umožňuje optimální ovládání armatury. Kinematika tohoto mechanismu poskytuje nejvyšší kroutící momenty na začátku a konci, tj. při otevírání a uzavírání armatury. Výkon pneupohonu závisí na velikosti poháněcího tlaku. Pneupohony ROTADISK pracují při tlaku od 3 do 8 Atm.

Schéma: typ RDF

1 pouzdro
2 písty
3 víka
4 dvojitý třmen - páka
5 hřídel
6 O - kroužek
7 vodící plocha
8 tlačná pružina
9 koncový doraz, nastavitelný
Základní typy

ROTADISK typ RD:
dvoučinný pneupohon, vzduch otevírá i uzavírá armaturu,
dvoučinné pneupohony se vyrábí od RD 2,5 do RD 640,
pozn. kroutící momenty jsou od cca 25 do 10200 Nm. 

ROTADISK typ RDF:
jednočinný pneupohon, vzduch armaturu otevírá, pružina uzavírá (je možná i opačná funkce),
jednočinné pneupohony RDF se vyrábí 
od RDF 2,5 až RDF 640.

Pro každou velikost pneupohonu existují tři základní kombinace pružin značené vždy za velikostí pohonu -1, -2, -3
-1: nejslabší kombinace (malá pružina na každý válec), určeno pro nízký poháněcí tlak vzduchu cca do 4 Atm
-2: střední kombinace (velká pružina na každý válec), určeno pro poháněcí tlak vzduchu cca do 6 Atm
-3: nejsilnější kombinace (velká i malá pružina na každý válec), určeno pro poháněcí tlak vzduchu cca 5-8 Atm

Vhodný poháněcí vzduch:
Poháněcí vzduch musí být filtrován (max. pevné částice do 50 mikronů), suchý. Nemusí být mazán.
Maximální tlak: 8 Atm
Pozn. speciálně upravené pohony můžou být rovněž poháněny neagresivními kapalinami.

Okolní pracovní prostředí
Pneupohony ROTADISK jsou ve standardním provedení určeny pro:
-20°C až 80°C.
Ve speciálním provedení (nutné zvlášť objednat) mohou pohony pracovat až do 180°C.

¨Back 
Sig-Mat Albrecht