Kompenzátor ucpávkový - M 10 010-610 PN 10
Ovládání
Šoupátko je možno ovládat ručním kolem, řetězovým kolem nebo ze stojanu.
Poznámka
pmax - maximální otevírací přetlak [MPa]

Použití
Kompenzační zařízení k vyrovnávání délkových změn, způsobenými změnami teploty v potrubních systémech. Je určen pro neagresivní provozní tekutiny, vodu, páry a plyny pro pracovní tlaky a teploty:

Technický popis
Těleso je odlitek do kterého je zasunut posuvný kus. Utěsnění v tělese je provedeno ucpávkou. Vedení v ose potrubí zajišťují vodící kroužky. 

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, posuvný kus šedá litina (42 2420)
Víko ucpávky šedá litina (42 2420)
Vodící kroužky barevný kov 
Těsnění ucpávky bezazbestové vláknité 

Zkoušení
Kompenzátor je zkoušen dle ČSN 13 3060, část 2, DIN 3230-3.

Montáž
Kompenzátor je možno montovat do svislého i vodorovného potrubí. Při svislé poloze se doporučuje, aby posuvný kus byl nahoře. Při montáži je nutno dbát na správné nastavení stavební délky, aby se dilatace potrubí kompenzovaly v přípustném rozmezí zdvihu kompenzátoru.


Back   
Sig-Mat Albrecht