Kompenzátor ucpávkový jednostranný - M 14 128-525 PN 25

Použití
Zařízení pro vyrovnání délkové změny potrubí z jedné strany, způsobené změnami teploty. Neslouží k zachycení osových sil, ohybových a kroutících momentů v potrubí.
Je určen pro tyto pracovní podmínky:

Technický popis
Kompenzátor se samočinným mazáním se skládá z tělesa, vodícího koše a pístu. Píst je opatřen dvěma vodícíni prstenci, z nichž jeden je uložen ve vedení tělesa, druhý ve vodícím koši. Toto uspořádání zajišťuje, že se funkční část pístu během zdvihu nedostane, kromě ucpávkového těsnění, do styku s jinou částí kompenzátoru, čímž nemůže dojít k mechanickému poškození této části pístu a ucpávky. V ucpávkovém prostoru tělesa jsou vrstvené pryžové manžety (popř. těsnící šňůry), opěrný, rozváděcí kroužek a ucpávková příruba. Samočinné mazání zajišťuje mazací lis diferenciální, bez něhož nesmí být kompenzátor provozován. 

Připojení
Přivařovací spoj se základními rozměry dle tabulky.

Materiál
Těleso ocelolitina (42 2643.5)
Přivařovací konce tělesa uhlíková ocel (12 022 nebo 11 523)
Píst uhlíková ocel (12 022, 11 523)
Vodící koš šedá litina (42 2420)
Funkční plocha pístu kompenzátoru
antikorozní ochrana

Zkoušení
Kompenzátor se zkouší na pevnost a nepropustnost podle ČSN 13 3060, část 2, DIN 3230-3.

Montáž
Osové síly potrubí musí být zachyceny pevnými body mimo kompenzátor. Při montáži je nutno dbát toho, aby vedení potrubí při kompenzaci zajistilo pohyb rovnoběžný s osou kompenzátoru. Montáž nesmí způsobovat příčení pístu v jeho vedení. Za účelem ulehčení montáže jsou kompenzátory od DN 400 výše uzpůsobeny pro možnost optického zaměření osy kompenzátoru.

Ovládání
Samočinné v rozsahu zdvihu kompenzátoru.

Tabulka a detail - klikni zde !!


Back   

Webserver Armaturygroup