Montážní vložka - M 20 010-525 PN 25
Použití
Dálkově stavitelný orgán usnadňující montáž a demontáž armatur v potrubí, popřípadě vymezující délkové nepřesnosti při montáži potrubí. Provozní látkou mohou být voda, neagresivní kapaliny, páry a plyny pro pracovní tlaky a teploty:

Montážní vložka nesmí být používána k vymezování dilatací potrubí. K tomuto účelu slouží kompenzátor.

Technický popis
Těleso je odlitek do kterého je zasunut posuvný kus. Utěsnění v tělese je provedeno ucpávkou. Stavební délku je možno nastavit rozpěrnými šrouby. 

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, posuvný kus
uhlíková ocel (42 2643.1) 
Víko ucpávky 
uhlíková ocel (42 2643.1)
Rozpěrné šrouby
uhlíková ocel (tř.11)
Těsnění ucpávky bezazbestové vláknité 

Zkoušení
Montážní vložka je zkoušena dle
ČSN 13 3060, část 2, DIN 3230-3.

Montáž
Montážní vložku je možno montovat do svislého i vodorovného potrubí. Při svislé poloze se doporučuje, aby posuvný kus byl nahoře.


Back   
Sig-Mat Albrecht