Tlakový zámek - M 22 127-3(63..400)Montáž
Montážní vložku je možno montovat do vodorovného i svislého
potrubí. Při svislé poloze se doporučuje, aby posuvný kus byl nahoře.
Použití
Speciální armatura umožňující provádět chemické čištění nebo tlakovou zkoušku potrubních systémů. Provozní látkou mohou být voda, vodní pára a jiné neagresivní kapaliny teplárenských a energetických zařízení o teplotě do 550oC. Zámky se dodávají dle speciálních technických podmínek ve dvou tlakových řadách.
- do PN 100 (pro střední tlaky)
- do PN 400 (pro vyšší tlaky)

Technický popis

Těleso je zápustkový nebo volný výkovek. Horní příruba je víková nebo v tlakotěsnícím provedení s těsnícím kroužkem. Vnitřní vestavbu pro chemické čištění a tlakování tvoří těsnící a přítlačná deska, těsnění JERIT a rozpěrný šroub. Pro chemické čištění je navíc víko opatřeno odbočkou. Pro běžný provoz je v tělese vložka a dva odtrhové šrouby. Pro chemické čištění je navíc víko opatřeno odbočkou.

Připojení
Stavební délky jsou uvedeny v tabulce.
Úprava konců pro přivaření podle ČSN 13 1075, DIN 2559 (ČSN 13 1070).

Materiál
Hlavní součásti legovaná ocel 
(15 128)
Těsnění víka expandovaný grafit
Těsnění desek JERIT

Zkoušení
Zámek je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2, DIN 3230-3.

 


Back   
Sig-Mat